Książka – “Minerały życia. Analiza pierwiastkowa włosa” dr n. med. Krzysztof Janusz Krupka

30,00 

Jak sam mówi autor dr n. med. Krzysztof Janusz Krupka, książka “Minerały życia. Analiza pierwiastkowa włosa” poświęcona jest pierwiastkom śladowym, które są jak cegiełki, z których jest zbudowany nasz organizm. Publikacja ta oprócz omówienia fascynującej podróży po minerałach, pokazuj jak diagnozować niedobory lub nadmiary pierwiastków.

3 w magazynie (może być zamówiony)

Kategoria:

Opis

Książka: “Minerały życia. Analiza pierwiastkowa włosa”.

Autor: dr n. med. Krzysztof Janusz Krupka.

Wydanie papierowe, miękka okładka.

Od autora:

“Książkę tę poświęcam pierwiastkom śladowym. To cegiełki, z kótrych jest zbudowany nasz organizm. Pomimo, że w około 96% jest złożony z czterech podstawowych pierwiastków (tlenu, wodoru, węgla i azotu), to pozostałe, zwane śladowymi, choć w małej ilości, odgrywają kluczową rolę. Bez nich życie nie byłoby możliwe. To właśnie dzięki nim “biologiczna maszyna” jaką jest nasze ciało może być tak doskonała”.

Ze wstępu:

“Dwudziesty wiek wraz z osiągnięciami globalnej cywilizacji narzucił nam styl życia, który zdominowany jest osiągnięciami nauki i przemysłu. Prawa ekonomii decydują o tym, jak się odżywiamy i w jaki sposób się leczymy.

Zapominamy, że nasz organizm „wie”, co jest mu potrzebne do życia, ponieważ o naszym zdrowiu decydują niezliczone procesy biochemiczne i fizykochemiczne zachodzące w bilionach komórek. Metabolizm człowieka „napędzany” jest spożywaną żywnością i tlenem znajdującym się w powietrzu, którym oddychamy. Efektem przemian metabolicznych są: energia, woda i uboczne produkty przemiany materii, które są wydalane. Jesteśmy częścią systemu ekologicznego, biorąc udział w obiegu materii w tym systemie.

To od nas zależy, czy z pożywieniem dostarczymy organizmowi wszystkich substancji odżywczych koniecznych do prawidłowego przebiegu metabolizmu. W ciągu lat nasz jadłospis ulega ciągłej zmianie. Niestety, w dzisiejszych czasach nasze pożywienie jest wysoko przetworzone. Procesy technologiczne fabryk produkujących żywność są ustawione przede wszystkim pod kątem wydajności. Nasze zmysły w procesie percepcji żywności są oszukiwane przez dodatki chemiczne nadające wspaniały wygląd, smak i zapach, zachęcające do kupna. W tym pożywieniu często nie ma związków chemicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania organizmu człowieka.

Niniejsza książka ma pomóc czytelnikowi w podjęciu decyzji, czy potrzebuje dodatkowej suplementacji oraz jak może zmienić swój sposób żywienia na bardziej optymalny dla organizmu.

Organizm człowieka jest określany przez dietetyków jako niezrównoważony, ale samoregulujący się układ przemiany materii i energii. W żywych komórkach zachodzi szereg reakcji enzymatycznych, tworzących szlaki metaboliczne. Dzięki tym szlakom komórka może się dzielić, rozwijać i utrzymywać własne funkcje życiowe. Metabolizm to ogół szlaków reakcji enzymatycznych, które umożliwiają wymianę materii i energii pomiędzy komórką a środowiskiem. Proces przemiany materii obejmuje przemianę substancji budulcowych (zabezpieczających stałość składu struktury ustroju) i przemianę związków energetycznych. We wszystkich przemianach obowiązuje prawo Roberta Mayera mówiące o utrzymaniu energii, przechodzącej z jednej postaci w inną. Suma wszystkich postaci energii jest wielkością stałą. Jest to podstawa prawa izodynamii: różne źródła energii (tłuszcze, białka, węglowodany) pod względem ich wartości energetycznej w organizmie pozostają w stałym i określonym stosunku, a ich energia może być wzajemnie wymieniana. Obowiązuje następująca korelacja: 100 g białka odpowiada pod względem kalorycznym 100 g węglowodanów i 44,1 g tłuszczy. Trzy podstawowe składniki naszego pożywiania, tj. tłuszcze, węglowodany i białka, w różnym stopniu są zaangażowane w przemianie substancji budulcowych i w przemianach energetycznych. Białka stanowią podstawę budulcową organizmu, a głównymi dostarczycielami energii są węglowodany i tłuszcze. W zależności od potrzeb organizmu poszczególne związki mogą wzajemnie w siebie się przekształcać. Jednak drogi kataboliczne są katalizowane przez inne enzymy i przebiegają z reguły za pośrednictwem innych metabolitów niż drogi anaboliczne. Ta nieidentyczność dróg procesów degradacji i biosyntezy jest zdeterminowana bilansem energetycznym poszczególnych reakcji biochemicznych.

Przez około 65 lat życia człowiek pobiera z otocznia i wydala do środowiska przeciętnie około 73 t związków chemicznych, w tym około 59,3 t wody.

Tak duża i nieustannie wykonywana praca jest związana z funkcjonowaniem mięśni, transportem cząsteczek chemicznych przez błony komórkowe, przewodzeniem impulsów w układzie nerwowym, syntezą nowych oraz resyntezą nieustannie degradowanych składników ciała itp. Wszystkie te procesy wymagają „zasilania” przez dostępne źródło energii. A źródłem tym jest energia swobodna uwalniana w czasie defosforylacji ATP do ADP. ATP jest z kolei nieustannie resyntetyzowany w procesach utleniania glukozy, kwasów tłuszczowych, aminokwasów, związków ketonowych i w łańcuchu oddychania wewnątrzkomórkowego.

Wszystkie procesy energetyczne zmieniają skład pierwiastkowy ciała człowieka. Każdy minerał ma swoje określone zadanie w którymś z niezliczonych procesów biochemicznych. Na przykład, z energetycznego punktu widzenia wszystkie procesy utlenienia w organizmie są nastawione na syntezę ATP, którego główną częścią jest fosfor. Tak więc pierwiastek ten jest niezbędny we wszystkich cyklach wytwarzania energii w komórce. Proporcja wapnia do fosforu wskazuje na magazynowanie fosforu lub wapnia w komórkach. Proporcja ta określa, jaki typ przemian energetycznych dominuje w organizmie. Ilość grup fosforanowych decyduje o potencjale energetycznym danego związku wysokoenergetycznego. W komunikacji wewnątrz i zewnątrzkomórkowej (w transporcie składników odżywczych przez błony biologiczne) uczestniczy wapń. Bierze udział w przenoszeniu bodźców do układu nerwowego. Wzajemny stosunek wapnia do fosforu określa szybkość procesów energetycznych w organizmie.

Wybór optymalnego materiału energetycznego dla danego człowieka zależy od stanu fizjologicznego jego organizmu. Gdy na przykład przeważają procesy rozpadu związków organicznych (katabolizm) nad procesami ich syntezy (anabolizm), w wątrobie zachodzą przemiany głównie kwasów tłuszczowych.

Poznając skład mineralny człowieka, otrzymujemy informację na temat funkcjonowania jego organizmu na poziomie biochemicznym. Natomiast poznając rolę poszczególnych pierwiastków i ich wzajemne relacje, możemy przeciwdziałać niekorzystnym skutkom ich niedoboru lub nadmiaru.

O tym właśnie traktuje niniejsza książka”.

Z rozdziału 4 – Podstawowe typy metaboliczne

“Biorąc pod uwagę budowę ciała, zachowanie i biochemię, możemy wyodrębnić trzy podstawowe typy metaboliczne. O ile budowę i zachowanie możemy ocenić na podstawie różnych metod (ankieta, STRD), to biochemicznie możemy je rozpoznać poprzez określenie wzajemnych proporcji istotnych pierwiastków. Na przykład, w komunikacji wewnątrz i zewnątrzkomórkowej (w transporcie składników odżywczych przez błony biologiczne) uczestniczy wapń. Bierze on udział w przenoszeniu bodźców do układu nerwowego. Fosfor natomiast stanowi główny składnik ATP. W związku z tym wzajemny stosunek wapnia do fosforu określa szybkość procesów energetycznych w organizmie. Natomiast elementem scalającym system energetyczny jest krzem. Rola krzemu w organizmie nie polega tylko na tym, że jest on integralnym składnikiem każdej komórki, ale także i na tym, że wywiera on istotny wpływ na wiele procesów metabolicznych. Występuje on jako „przekaźnik” energetyczny i pozwala zachować równowagę chemiczną pomiędzy fosforem a wapniem. Na poniższym rysunku strzałki narysowane linią ciągłą informują, że w przypadku wzrostu wapnia należy zwiększyć ilość krzemu (pokazują kierunki prawidłowej regulacji szybkości energii chemicznej w postaci syntezy ATP); strzałki narysowane linią przerywaną natomiast – że w tym przypadku nie należy zwiększać ilości fosforu, a w sytuacji wzrostu jego ilości należy podać więcej wapnia (wskazują one na nieprawidłowe kierunki regulacji szybkości energii chemicznej w postaci syntezy ATP).

Rysunek 3: Dynamika oddziaływania pomiędzy fosforem, krzemem i wapniem.

Podstawy regulacji chemicznej (pierwiastkowej) są analogiczne do przemian trzech podstawowych składników żywienia, to jest białek, węglowodanów oraz tłuszczów. Podstawowe paliwo to węglowodany i tłuszcze, białko zaś to element łączący […]”.

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Książka – “Minerały życia. Analiza pierwiastkowa włosa” dr n. med. Krzysztof Janusz Krupka”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *